CEO Round Table
Forum Rozwoju Przywództwa

Leaders growing together by sharing

Miejsce Rozwoju Liderów


CEO Round Table to forum rozwoju przywództwa, a także absolutnie unikalna sieć kontaktów biznesowych, skierowana do najwyższej kadry zarządzającej wiodących firm działających w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

Ponad piętnaście lat działalności sprawiło, że CEO Round Table dysponuje ogromną i unikatową wiedzą na temat organizowania wysokiej jakości wydarzeń dla tak wymagającej grupy osób, jaką są liderzy biznesu. Jest to pierwsza i największa sieć networkingu biznesowego nastawionego na rozwój umiejętności przywódczych jego uczestników.

The better we meet people,
the more we open.
The more we open,
the better we grow.

Struktura CEO Round Table


CEO Round Table oferuje dwa rodzaje uczestnictwa:
1. Open Forum
2. Open Forum + Peer Group

Open Forum

Formuła podstawowa


Open Forum to tradycyjna formuła działalności CEO Round Table, która daje swoim uczestnikom dostęp do wysokiej klasy różnorodnych wydarzeń o różnym rozmiarze i składzie.
Spotkania zaprojektowane są tak, aby dzięki wzajemnej inspiracji sprzyjać: rozwojowi uczestników, poszerzaniu ich wiedzy, tworzyć przestrzeń do wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania wartościowej sieci bezpośrednich kontaktów biznesowych. Open Forum dedykowane jest przede wszystkim dla Prezesów, Członków Zarządu oraz najwyższej kadry zarządzającej (Dyrektorów Generalnych, Finansowych, HR, Marketingu, Sprzedaży, etc.).

TYPY WYDARZEŃ OPEN FORUM

Outstanding Event

Evening-Debate

Visits at Members’ Company

Mixer CEO ➝
Coroczna Gala, wyłącznie dla CEO gromadząca około 150 uczestników

Leaders’ Pit-Stop ➝
Jednodniowa Konferencja, która dedykowana jest dla menedżerów wyższego szczebla (CEO oraz CXO).

Open Forum + Peer Group

Formuła rozszerzona


Peer Group to nowa formuła rozwijana z ogromnym sukcesem przez CEO Round Table od ponad roku. W ramach Peer Groups funkcjonują zamknięte, stałe grupy liderów skupionych na rozwoju osobistym i zawodowym, zaangażowanych w program regularnych warsztatów. Każda z Peer Group powstaje zgodnie z ideą zrzeszania ludzi na podstawie silnego wspólnego mianownika, takiego jak podobne potrzeby i wyzwania czy zbliżony profil zawodowy (np. CEO Regionu CEE, CEO firm z branży Retail, Personal Branding, CEO Women etc). Głównym celem Peer Group jest dzielenie się doświadczeniem oraz wymiana wiedzy, rozwiązywanie bieżących problemów, rozwój zawodowy oraz wychodzenie naprzeciw indywidualnym potrzebom uczestników.

16
Lat
650
Wydarzeń Open Forum
7
Mixerów CEO
3
Leaders' Pit-Stop
300
Uczestników

POBIERZ NASZĄ BROSZURĘ