CEO Round Table
Forum Rozwoju Przywództwa

Leaders growing together by sharing

Forum rozwoju przywództwa


CEO Round Table to największa w Polsce platforma służącą rozwojowi umiejętności przywódczych, rozbudowywaniu sieci kontaktów biznesowych oraz wymianie inspiracji. Powstała z myślą o kadrze zarządzającej najwyższego szczebla wiodących firm na rynku wschodnioeuropejskim. CEO Round Table zrzesza na stałe blisko 300 prezesów, członków zarządu i menadżerów wyższego szczebla wszystkich branż i sektorów biznesowych. W ramach działalności Forum odbywa się ponad 70 ekskluzywnych wydarzeń rocznie.

Leaders Pit Stop
The better we meet people,
the more we open.
The more we open,
the better we grow.
Outstanding Event
Outstanding Event
CEO Round Table Mixer

Struktura CEO Round Table


Działalność CEO Round Table koncentruje się na organizacji wydarzeń odbywających się w dwóch formułach. Pierwszą z nich są różnego typu otwarte spotkania realizowane w ramach inicjatywy Open Forum. Drugim obszarem zainteresowań CEO Round Table jest ukierunkowana praca grupowa, prowadzona w małych zamkniętych zespołach warsztatowych, Peer Group. Niezależnie od wybranej formy czy wydarzenia, uczestnicy mogą liczyć na wyjątkowe spotkania, inspirującą wymianę doświadczeń oraz przyjazną atmosferę zbudowaną na szacunku, szczerości i zaufaniu.

CEO Round Table oferuje dwa rodzaje uczestnictwa:
1. Open Forum
2. Open Forum + Peer Group

Open Forum

Formuła podstawowa


Open Forum to podstawowa forma działalności CEO Round Table, umożliwiająca uczestnikom dostęp do wydarzeń o różnorodnej formule i tematyce, moderowanych przez profesjonalnych coachów. Oferta jest przygotowywana z myślą o prezesach firm, członkach zarządu oraz kadrze menadżerskiej najwyższego szczebla. Każde z wydarzeń stanowi okazję do wzajemnej inspiracji, dzielenia się najlepszymi praktykami oraz rozwijania wartościowej sieci kontaktów biznesowych.

Działalność Open Forum bazuje na trzech zasadach. Po pierwsze, zasada poufności – informacje, którymi uczestnicy dzielą się na spotkaniach nie wychodzą poza grupę i miejsce spotkania. Po drugie, im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Dzięki tej zasadzie łatwo zrozumieć, jak wiele można zyskać na drodze szczerej i otwartej wymiany doświadczeń. Po trzecie, wartością przyświecającą uczestnikom wydarzeń jest szacunek do opinii, oczekiwań i emocji pozostałych osób. Wierzymy, że podstawą rozwoju w ramach Open Forum jest oparta na otwartości wymiana doświadczeń.

TYPY WYDARZEŃ OPEN FORUM

Outstanding Event Spotkania przy śniadaniu (do 25 osób) z prezentacją wygłoszoną przez prelegenta i debatą moderowaną przez coacha.

Dinner-Debate Spotkania przy kolacji (do 12 osób), podczas których poruszane są zagadnienia dotyczące przywództwa i zarządzania kapitałem ludzkim.

Visits at Members’ Company Spotkania w siedzibie firmy (biurze, fabryce, centrum innowacji itp.) jednego z członków Forum.

Mixer CEO ➝
Coroczna Gala dla CEO, skoncentrowana wokół storytellingu przywódców.

Open Forum + Peer Group

Formuła rozszerzona


Peer Group to nowa, dynamicznie rozwijająca się formuła służąca rozwojowi liderów z różnych sektorów biznesu. W ramach tej działalności tworzone są zamknięte grupy warsztatowe o stałym składzie, skupione na rozwoju osobistym i zawodowym zaangażowanych w nie osób. Każda z grup powstaje w oparciu o wspólny mianownik łączący uczestników – np. podobne potrzeby, wyzwania lub zbliżony profil zawodowy (np. CEO Regionu CEE, CEO firm z branży Retail, kobiety na stanowisku CEO, itp.). Głównym celem Peer Group są: wzajemna inspiracja w rozwoju zawodowym, wspólne rozwiązywanie bieżących problemów oraz odpowiadanie na indywidualne potrzeby uczestników.

19
Lat
700
Wydarzeń Open Forum
300
Uczestników
9
Mixerów CEO
12
Peer Group

POBIERZ NASZĄ BROSZURĘ