CEO Round Table
Forum Rozwoju Przywództwa

Rozwijamy relacje

CEO Round Table


CEO Round Table to największa w Polsce platforma służącą rozwojowi umiejętności przywódczych, rozbudowywaniu sieci kontaktów biznesowych oraz wymianie inspiracji. Powstała z myślą o kadrze zarządzającej najwyższego szczebla wiodących firm na rynku wschodnioeuropejskim. CEO Round Table zrzesza na stałe ponad 200 prezesów, członków zarządu i menadżerów wyższego szczebla wszystkich branż i sektorów biznesowych. W ramach działalności Forum odbywa się ponad 70 ekskluzywnych wydarzeń rocznie.

Struktura CEO Round Table


Działalność CEO Round Table koncentruje się na organizacji wydarzeń w dwóch formułach.
Pierwszą z nich są zróżnicowane, otwarte spotkania realizowane w ramach inicjatywy Open Forum.
Drugim obszarem zainteresowań CEO Round Table jest ukierunkowana praca grupowa, prowadzona w małych zamkniętych zespołach warsztatowych, Peer Group.
Niezależnie od wybranej formy wydarzenia, uczestnicy mogą liczyć na wyjątkowe spotkania, inspirującą wymianę doświadczeń oraz przyjazną atmosferę zbudowaną na szacunku, szczerości i zaufaniu.

CEO Round Table oferuje dwa rodzaje uczestnictwa:
1. Open Forum
2. Open Forum + Peer Group

Open Forum

Formuła podstawowa


To podstawowa forma działalności CEO Round Table, umożliwiająca uczestnikom dostęp do wydarzeń o różnorodnej formule i tematyce, moderowanych przez profesjonalnych coachów. Oferta jest przygotowywana z myślą o prezesach firm, członkach zarządu oraz kadrze menadżerskiej najwyższego szczebla. Każde z wydarzeń stanowi okazję do wzajemnej inspiracji, dzielenia się najlepszymi praktykami oraz rozwijania wartościowej sieci kontaktów biznesowych.

Działalność Open Forum bazuje na trzech zasadach. Po pierwsze, zasada poufności – informacje, którymi uczestnicy dzielą się na spotkaniach nie wychodzą poza grupę i miejsce spotkania. Po drugie, im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Dzięki tej zasadzie łatwo zrozumieć, jak wiele można zyskać na drodze szczerej i otwartej wymiany doświadczeń. Po trzecie, wartością przyświecającą uczestnikom wydarzeń jest szacunek do opinii, oczekiwań i emocji pozostałych osób.

TYPY WYDARZEŃ OPEN FORUM

Dialog on-live / online Spotkania internetowe (do 10 osób), na których dyskutowane są bieżące dylematy uczestników, zgłoszone podczas wydarzenia. Talk the Walk / live Spacer w parku (do 10 osób), podczas którego dzielimy się przemyśleniami na temat wybranego przemówienia. Readers & Leaders / live Spotkanie przy książce (do 6 osób), podczas którego szukamy inspiracji w prezentowanych przez uczestników książkach. Outstanding Event / live Spotkania przy śniadaniu (do 25 osób) z prezentacją wygłoszoną przez prelegenta i debatą moderowaną przez coacha. Dinner-Dialogue / live Spotkania przy kolacji (do 12 osób), podczas których poruszane są zagadnienia dotyczące przywództwa i zarządzania kapitałem ludzkim.Mixer CEO / live Coroczna Gala dla CEO, skoncentrowana wokół storytellingu przywódców.

Open Forum + Peer Group

Formuła rozszerzona


Peer Group to rozwijana od 2014 roku formuła służąca liderom z różnych sektorów biznesu. W ramach tej działalności tworzone są zamknięte grupy warsztatowe o stałym składzie, skupione na rozwoju osobistym i zawodowym zaangażowanych w nie osób. Każda z grup powstaje w oparciu o wspólny mianownik łączący uczestników – np. podobne potrzeby, wyzwania lub zbliżony profil zawodowy (np. CEO Regionu CEE, CEO firm z branży Retail, kobiety na stanowisku CEO, itp.). Głównym celem Peer Group są: wzajemna inspiracja poprzez bliskie relacje między uczestnikami, wspólne rozwiązywanie bieżących problemów oraz odpowiadanie na indywidualne potrzeby.

20
Lat
700
Wydarzeń Open Forum
200
Uczestników
10
Mixerów CEO
12
Peer Group
Leaders Pit Stop
The better we meet people,
the more we open.
The more we open,
the better we grow.
Outstanding Event
Outstanding Event
CEO Round Table Mixer

Services Partner in 2023


Ecosystem Partner in 2023


Transformational Partner in 2023


Governance Partner in 2023


POBIERZ NASZĄ BROSZURĘ